næste
forrige
emner
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Affald og materialeressourcer - besked 5

Skift sprog
SOER 2010 Message (Deprecated) Udgivet 06/09 2013
Presset på miljøet fra Europas forbrugs- og produktionsmønstre, der potentielt medfører skader på økosystemerne og indvirker på menneskers sundhed, rækker langt ud over dets grænser. De fleste prognoser forudsiger en fortsat stigning i anvendelsen af materialeressourcer både i EU og på globalt plan, og de vigtigste affaldsstrømme forventes ligeledes at stige.
Handlinger