nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Råvaruresurser och avfall - viktigt budskap 5

Ändra språk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publicerad 2013-09-06
Miljöbelastningen till följd av européernas konsumtions- och produktionsmönster visar sig långt utanför Europas gränser och kan leda till skador på ekosystem och människors hälsa. De flesta prognoser tyder på en fortsatt ökad användning av råvaruresurser i EU och hela världen, samtidigt som de viktigaste avfallsflödena också ökar.
Dokumentåtgärder