järgmine
eelmine
punktid

Jäätmed ja materjaliressursid - teade 5

Muutke keelt
SOER 2010 Message (Deprecated) Avaldatud 2013-09-06
Euroopa tarbimis- ja tootmistavade keskkonnasurve, mis võib kahjustada ökosüsteeme ja inimeste tervist, ulatub meie maailmajaost kaugele väljapoole. Enamik prognoose ennustab nii Euroopas kui ka kogu maailmas toorme kasutamise kasvu ja seega ka peamiste jäätmevoogude suurenemist.
Tegevused dokumentidega