li jmiss
preċedenti
punti
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Skart u riżorsi materjali - Fatti ewlenin 5

Biddel il-lingwa
SOER 2010 Message (Deprecated) Ippubblikat 06 Sep 2013
Il-pressjonijiet ambjentali tal-mudelli ta’ konsum u ta’ produzzjoni tal-Ewropa, li jirriżultaw b’mod potenzjali fi ħsara għal ekosistemi u impatti fuq is-saħħa tal-bniedem, jinfirxu ferm lil hinn mill-konfini tagħha. Ħafna previżjonijiet ibassru tkabbir kontinwu fl-użu ta’ riżorsi materjali kemm fl-UE kif ukoll globalment, biż-żieda wkoll ta’ flussi ta’ skart prinċipali.
Dokument ta’ Azzjonijiet