nākamais
iepriekšējais
temati
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Atkritumi un materiālie resursi - svarīga informācija 5

Mainīt valodu
SOER 2010 Message (Deprecated) Publicēts 06.09.2013
Vides radītais spiediens uz Eiropas patēriņa un ražošanas modeli, kas potenciāli var kaitēt ekosistēmām un ietekmēt cilvēku veselību, izplatās tālu ārpus tās robežām. Lielākajā daļa prognožu paredzams materiālo resursu izmantošanas pastāvīgs pieaugums gan ES, gan visā pasaulē, vienlaikus palielinot arī lielākās atkritumu plūsmas.
Dokumentu darbības