следващ
предишен
елементи
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Отпадъци и материални ресурси - посланиe 5

Смяна на език
SOER 2010 Message (Deprecated) Публикуван 06-09-2013
Въздействието върху околната среда, произтичащо от моделите на потребление и производство в Европа, което може да причини увреждане на екосистемите и да засегне здравето на човека, се простира далеч извън границите на континента. Повечето прогнози предвиждат продължаване на ръста на употребата на материални ресурси в ЕС и в световен мащаб и, съответно, нарастване на обемите на основните групи отпадъци.
Действия към документ