neste
forrige
elementer
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Materialressurser og avfall - viktig faktum 5

Endre språk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publisert 06.09.2013
Belastningene som Europas forbruks- og produksjonsmønstre medfører for miljøet, som kan skade økosystemer og få helsekonsekvenser for menneskene, holder seg slett ikke innenfor Europas grenser. Ifølge de fleste prognosene vil bruken av materialressurser fortsatt øke både i EU og globalt; dette gjelder også de viktigste avfallsstrømmene.

Permalinks

Dokumenter handlinger