sonraki
önceki
öğeler
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Materyal kaynakları ve atık - temel bulgular 5

Dili değiştir
SOER 2010 Message (Deprecated) Yayınlandı 06.09.2013
Ekosistemlere zarar getiren ve insan sağlığını etkileyen Avrupa’nın tüketim ve üretim yapılarının çevresel baskısı, kendi sınırlarının çok ötesine aşmış durumdadır. Birçok görüşte, AB ve global ölçekte materyal kaynaklarının kullanımındaki büyümenin devam etmesi ve temel atık çeşitlerinin artması öngörülmektedir.
Belge İşlemleri