seuraava
edellinen
kohdat
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Jätteet ja raaka-ainevarat - viesti 5

Vaihda kieli
SOER 2010 Message (Deprecated) Julkaistu 06.09.2013
Euroopan kulutus- ja tuotantokäytännöistä johtuvat ympäristöpaineet, joista voi aiheutua vahinkoa ekosysteemeille ja ihmisen terveydelle, ulottuvat kauas Euroopan rajojen ulkopuolelle. Monien ennusteiden mukaan raaka-ainevarojen käyttö jatkaa kasvuaan sekä EU:ssa että muualla maailmassa, ja myös merkittävimpien jätteiden määrä kasvaa.

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: SOER2010, waste, global impacts, material resources
tallenna toimenpiteet