Resurssitehokkuus ja jätteet

Vaihda kieli

Nykyiset maailmanlaajuiset ympäristöongelmat johtuvat suureksi osaksi siitä, että ihmiset hyödyntävät liikaa luonnonvaroja, muun muassa (fossiilisia) polttoaineita, mineraaleja, vettä, maaperää ja biologista monimuotoisuutta. On käynyt entistä selvemmäksi, että Euroopassa nykyään vallitsevaa taloudellisen kehityksen mallia, joka perustuu mittavaan resurssien käyttöön, jätteen tuottamiseen ja saastumiseen, ei voida noudattaa pitkällä aikavälillä. Euroopan unioni on nykyään vahvasti riippuvainen tuonnista, ja eurooppalaisten resurssien tarpeen tyydyttämiseen tarvittava pinta-ala on kaksinkertainen EU:n maapinta-alaan verrattuna. Monien resurssien käyttöaika on lyhyt, tai ne poistuvat taloudesta, kun ne joutuvat kaatopaikalle, tai niitä uusiokäytetään alempiarvoisissa materiaaleissa (mikä käsittää laadun heikkenemisen hyödyntämisen yhteydessä). Lisää

Selaa luetteloa

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä