naslednji
prejšnji
zadetki
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Materialni viri in odpadki - ključni sporočilo 5

Spremeni jezik
SOER 2010 Message (Deprecated) Objavljeno 06.09.2013
Pritiski potrošniških in proizvodnih vzorcev v Evropi na okolje, ki lahko poškodujejo ekosisteme in vplivajo na človekovo zdravje, se širijo daleč prek njenih meja. Večina napovedi predvideva naraščanje rabe materialnih virov v EU in na svetu, pri čemer se bodo okrepili tudi ključni tokovi odpadkov.
Akcije dokumenta