naslednji
prejšnji
zadetki
Press Release V mnogih delih Evrope obremenitve iz prometa še vedno škodujejo zdravju — 26.11.2012
Promet v Evropi je odgovoren za škodljive ravni onesnaževal zraka in četrtino emisij toplogrednih plinov v EU. Mnoge posledične okoljske težave je v skladu z najnovejšim poročilom Evropske agencije za okolje (EEA) mogoče obravnavati s krepitvijo prizadevanj pri uresničevanju novih ciljev EU.
Press Release Evropski prometni sektor mora biti ambiciozen, da bo dosegel cilje — 09.11.2011
Emisije številnih onesnaževal v prometu so se leta 2009 zmanjšale. Vendar pa je to znižanje glede na zadnje letno poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) o prometnih emisijah morda le začasni učinek gospodarskega upada. Mehanizem poročanja o prometu in okolju (mehanizem TERM) raziskuje okoljski vpliv prometa. Poročilo prvič obravnava obširen sklop kvantitativnih ciljev, predlaganih v načrtu Evropske komisije za promet za leto 2011.
Press Release Octet Stream Postaja evropski promet bolj zelen? Deloma. — 19.04.2010
Medtem ko tehnološki napredek omogoča proizvodnjo čistejših vozil, vse več potnikov in blaga potuje na daljše razdalje ter tako izničuje dosežke zaradi večje učinkovitosti. Evropska agencije za okolje (EEA) v novem poročilu na podlagi analiz dolgoročnih gibanj poziva k jasni viziji za določitev evropskega prevoznega sistema do leta 2050 in usklajenim politikam za njeno doseganje.
Press Release Evropa bi morala usmerjati prometno politiko v pravo smer — 26.03.2009
Zaradi prometa se v Evropi še naprej nesorazmerno povečujejo emisije toplogrednih plinov, slabša se kakovost zraka in narašča hrup, za prevoz oseb in blaga pa se še vedno uporabljajo najmanj učinkoviti načini.
Press Release Evropski uniji ni uspelo zajeziti emisij v prometu: potrebna so dramatična izboljšanja in jasni cilji — 14.02.2008
V novem poročilu Evropske agencije za okolje je zapisano, da je treba na področju prometa v Evropski uniji uvesti stroge ukrepe, da bo Evropa lahko dosegla svoje cilje v zvezi z emisijami toplogrednih plinov.
Press Release x-conference/x-cooltalk Promet — spet na dnu kjotske lestvice — 22.02.2007
Glede na novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA), izdano danes v Kopenhagnu, ostajajo emisije toplogrednih plinov iz prometa ključna, vendar premagljiva ovira za EU pri izpolnjevanju njenih kjotskih ciljev glede podnebnih sprememb.
Press Release Evropska agencija za okolje (EEA) predstavlja prvo digitalno karto spreminjajoče se evropske krajine — 17.11.2004
Danes je bila predstavljena prva digitalna karta, ki prikazuje številne spremembe v evropski krajini, nastale v obdobju od leta 1990. Izdelek bo odgovornim za okoljsko politiko omogočil spoznati, kako njihove odločitve na področjih kot sta kmetijstvo in transport vplivajo na rabo omejenih naravnih virov regije in na okolje nasploh.

Permalinks

Akcije dokumenta