naslednji
prejšnji
zadetki

Novice

Mesta lahko ponudijo nove priložnosti za proizvajalce-odjemalce energije iz obnovljivih virov

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 30.05.2023 Zadnja sprememba 03.08.2023
2 min read
Po podatkih danes objavljenega informativnega poročila Evropske agencije za okolje (EEA) evropska mestna središča državljanom ponujajo priložnosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v vlogi proizvajalcev-odjemalcev energije. Mesta imajo lahko ključno vlogo pri prehodu Evrope na nizkoogljično prihodnost. S spodbujanjem mestnih proizvajalcev-odjemalcev energije lahko pripomoremo k pospešitvi tega procesa.

Približno tri četrtine celotnega prebivalstva EU živi v mestih in v primestnih območjih, ta delež pa naj bi se še povečal. V mestih nastaja tudi velik delež emisij ogljika. Zaradi dinamike in gostote poseljenosti imajo mesta velik potencial, da postanejo model nizkoogljičnega načina življenja. Mestni proizvajalci-odjemalci energije lahko bistveno prispevajo k razogljičenju svojih skupnosti.

Informativno poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) o ‘proizvajalcih-odjemalcih energije v mestih’ se opira na nedavno delo agencije na tem področju, pri čemer se osredotoča na izzive in priložnosti, ki jih predstavljajo mestna območja, ter na to, kako lahko lokalne oblasti spodbujajo koncept proizvajalcev-odjemalcev energije v svojih mestih.

 

Mesta imajo pomembno vlogo

Občine lahko proizvajalce-odjemalce energije podpirajo tako, da dajo na razpolago javne stavbe ali spodbujajo lastnike zasebnih stavb ali zemljišč, naj ponudijo prostore, ki bi se lahko uporabili za proizvodnjo energije, ki jo bodo upravljali prebivalci. Na primer strehe šol, bolnišnic, stanovanjskih blokov ali neuporabljenih zemljišč se lahko uporabijo za namestitev sončnih panelov ali drugih tehnologij obnovljive energije.

Lokalni organi lahko podjetjem ponudijo tudi različne namenske finančne spodbude, s čimer bodo spodbudili udeležbo prebivalcev in sodelovanje javnosti pri energetskem načrtovanju. Občine lahko delujejo tudi kot informacijska središča in prispevajo k pridobivanju ustreznih znanj in spretnosti kot pomoč tistim, ki jih zanima namestitev energetskih sistemov iz obnovljivih virov.

Čeprav je vsako mesto edinstveno, pa imajo nekatere skupne lastnosti, zaradi katerih se vzpostavljanje primernega okolja za proizvajalce-odjemalce energije v mestih razlikuje od bolj podeželskih območij, na primer:

  • vzpostavitev sistemov proizvajalcev-odjemalcev energije v mestih je zahtevnejša kot na podeželju zaradi omejenega prostora, ki je na voljo za proizvodnjo energije, in bolj zapletenih ureditev glede lastništva površin (kot so strehe stanovanjskih blokov);
  • mesta so gosteje poseljena kot podeželska območja, zato je namestitev sončnih panelov na strehe najbolj običajno izbrana tehnologija obnovljivih virov energije. Zaradi gosto poseljenih mestnih območij so toplotna omrežja tudi bolj donosna, kar ponuja možnost za razvoj pobud proizvajalcev-odjemalcev energije, povezanih s toplotnimi omrežji v mestih;
  • več ljudi živi v stanovanjskih blokih, kar sicer odpira možnosti za kolektivno ukrepanje, vendar otežuje usklajevanje naložb;
  • zaradi kratkih razdalj so mesta idealna za uporabo električnih vozil, tako zasebnih kot javnih. Pri konceptih mestnih proizvajalcev-odjemalcev energije je verjetneje, da bodo povezani tudi z mobilnostjo;
  • mesta lahko ponudijo priložnosti za razvoj integriranih energetskih okrožij, na primer ob prenovi obstoječih mestnih območij ali izgradnji novih;
  • umestitev proizvodnje električne energije zunaj mesta prinaša proizvajalcem-odjemalcem energije rešitev težav s pomanjkanjem prostora.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcije dokumenta