naslednji
prejšnji
zadetki

Za prikaz naših načrtov za naslednjih pet let smo pripravili večletni delovni program. Oblikovan je v skladu s sedanjimi in prihodnjimi potrebami po informacijah, pri čemer je poudarek na veliko obsežnejši uporabi zbranih okoljskih informacij. Program dopolnjujejo in podrobneje opredeljujejo letni delovni programi in okvir za komuniciranje. V naših letnih poročilih so predstavljene dejavnosti, ki so bile izvedene v posameznem letu.

EEA governanceUpravni odbor

Upravni odbor agencije EEA je sestavljen iz enega predstavnika vsake države članice, dveh predstavnikov Komisije in dveh znanstvenikov, ki ju imenuje Evropski parlament. Naloge upravnega odbora vključujejo sprejemanje večletnega delovnega programa, letnih delovnih programov in letnih poročil, imenovanje izvršnega direktorja in imenovanje članov znanstvenega odbora. 

 

Urad

Urad sestavljajo predsednik, največ pet podpredsednikov, en predstavnik Komisije in eden izmed članov, ki ju imenuje Evropski parlament. Urad je pristojen za sprejemanje izvršnih odločitev, ki so potrebne za učinkovito delovanje Agencije med sejami upravnega odbora.

Izvršni direktor

Izvršni direktor odgovarja upravnemu odboru za izvajanje programov in tekoče vodenje agencije EEA.

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje je Hans Bruyninckx, ki je funkcijo prevzel 1. junija 2013. Rodil se je leta 1964 v belgijskem mestu Schoten. Dr. Bruyninckx je zaključil dodiplomski in magistrski študij na področju političnih ved, smer mednarodni odnosi, na Univerzi v Antwerpnu in Katoliški univerzi Leuven (Katholieke Universiteit Leuven, KU Leuven). Prav tako je zaključil dodaten program usposabljanja na področju razvojnih študij na Katoliški univerzi Leuven (University Catholique de Louvain, UCL).

Več informacij

Skupina višjega vodstva

Skupino višjega vodstva sestavljajo izvršni direktor, višji svetovalec in vodje programa, ki se redno srečujejo in vodijo vsakodnevne dejavnosti agencije EEA.

Vsi zaposleni v agenciji morajo pri svojih odnosih z javnostjo spoštovati „kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev“. Kodeks dopolnjujeta politika upravljanja in preprečevanja navzkrižja interesov in strategija za boj proti goljufijam.

Več informacij

Znanstveni odbor

Znanstveni odbor svetuje upravnemu odboru in izvršnemu direktorju.  Ima tri glavne naloge:

  • predložitev mnenj o večletnih in letnih delovnih programih agencije EEA;
  • predložitev mnenj izvršnemu direktorju v zvezi z zaposlovanjem znanstvenega osebja Agencije;
  • zagotavljanje nasvetov in/ali mnenj o vseh znanstvenih zadevah v zvezi z dejavnostmi Agencije, ki mu jih lahko predloži upravni odbor ali izvršni direktor.

Več informacij

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta