ďalej
späť
body

Infographic

Smerom k udržateľnému obhospodarovaniu krajiny a pôdy

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-116-sk
Posledná zmena 29. 08. 2023
V Európe čelí krajina a pôda viacerým tlakom, medzi ktoré patrí rozširovanie mestských oblastí, znečistenie poľnohospodárstvom a priemyslom, strata priepustnosti pôdy, fragmentácia krajiny, nízka úroveň diverzifikácie plodín, erózia pôdy a extrémne poveternostné javy spojené so zmenou klímy. Zelenšie mestá s čistejšími energetickými a dopravnými systémami, zelenou infraštruktúrou prepájajúcou zelené plochy a menej intenzívne udržateľné poľnohospodárske postupy môžu prispieť k udržateľnejšiemu využívaniu krajiny.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage