następne
poprzednie
pozycje

Celem strony internetowej Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) jest zwiększenie publicznego dostępu do informacji o działalności EEA. Naszym  celem jest udostępnianie w odpowiednim czasie właściwych informacji oraz materiałów. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek błędów, będziemy starać się wprowadzać stosowne poprawki. EEA nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zdarzenia, w tym ewentualne poniesione przez Państwa lub osoby trzecie straty lub szkody bezpośrednie lub wynikowe, powstałe w związku z informacjami znajdującymi się na tej stronie internetowej. Informacje zawarte na tej stronie niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko EEA oraz innych instytucji i organów Unii Europejskiej.

Materiały zawarte na tej stronie mogą nie być wyczerpujące, pełne, dokładne lub aktualne i mogą zawierać linki do stron zewnętrznych, nad których usługami EEA nie ma kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ani EEA, ani żadna inna osoba czy firma działająca w imieniu Agencji nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na tej stronie i ich ewentualne wykorzystanie.

Naszym celem jest ograniczenie problemów spowodowanych błędami technicznymi. Niektóre dane lub informacje zamieszczone na tej stronie internetowej mogą być jednak sporządzone lub przechowywane w postaci plików lub formatów zawierających błędy. EEA nie może więc zagwarantować, że jej usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez tego rodzaju problemy. EEA nie ponosi odpowiedzialności za tego typu usterki, będące wynikiem korzystania z jej strony internetowej.

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu