neste
forrige
elementer

Press Release

Biologisk mangfold, klimaendringer og deg

Vi er avhengige av planetens livsrikdom for å skaffe oss mat, husrom og for å dekke våre grunnleggende behov som ren luft. Vi er en del av det biologiske mangfoldet, og vi kan ikke leve uten det. I Signaler forteller vanlige mennesker om hvordan endringer i miljøet påvirker ikke bare dyre- og plantelivet, men også deres livsopphold og livsstil.

Prof. Jacqueline McGlade, EEAs administrerende direktør

I EEA Signaler 2010 kan du lese seks historier om mennesker og miljøutfordringene de lever med i dag. Disse ”øyenvitnene” inviterer deg med på en reise til både kjente og ukjente steder og tar underveis en ny kikk på grunnlaget for alt liv på jorden – vann, jordbunn og luft. Selv om observasjonene er personlige og lokale, har de felles og global gyldighet.

Dette er ikke bare anekdoter. Kunnskapen hos vanlige mennesker som jegere, gårdbrukere, fjellvandrere og sportsentusiaster er en uutnyttet informasjonsressurs som supplerer våre satellittbilder og forskning. Dessuten snakker disse menneskene et klart språk. Det er lett å lytte til dem.

­– Vi er avhengige av planetens livsrikdom for å skaffe oss mat, husrom og for å dekke våre grunnleggende behov som ren luft. Vi er en del av det biologiske mangfoldet, og vi kan ikke leve uten det. I Signaler forteller vanlige mennesker om hvordan endringer i miljøet påvirker ikke bare dyre- og plantelivet, men også deres livsopphold og livsstil, sier prof. Jacqueline McGlade, EEAs administrerende direktør.

Biologisk mangfold og klimaendringer er sentrale temaer, og historiene vil være aktuelle gjennom hele 2010, som er FNs internasjonale biomangfoldår, særlig 22. mai, som er den internasjonale dagen for biologisk mangfold.

I historiene kan du følge vannets løp fra fjelltoppene i Alpene til gatene i Wien og oppdage at klimaendringer påvirker den eldgamle vannsyklusen i fjellene og følgene dette får for mange titalls millioner europeere. Hør en fjellfører, en mann som har vokst opp i fjellene, beskrive hvordan selve fjellets beskaffenhet er i forandring fordi temperaturene stiger og den frosne kjernen smuldrer.

Lær om reineiere fra den vidstrakte arktiske regionen som opplever vintre som ikke lenger er like kalde som før. Reis til Egeerhavet og hør lokalbefolkningen, som Saim Erol — som har fisket her de siste 20 årene — beskrive endringene. Hva gjør du når du trekker en ny fisk opp av sjøen? Hvor kom den fra? Når ingen vil kjøpe den – har den noen verdi?

Signaler 2010 offentliggjøres onsdag 24. mars 2010 av Spanias miljøminister, Elena Espinosa, og EEAs administrerende direktør, Jacqueline McGlade. Samtidig med begivenheten i Madrid lanseres også nettsiden av Signaler: eea.europa.eu/signals

Merknader til redaktøren

Tid og sted for offentliggjøringen: Madrid, Spania

Dato: Onsdag 24. mars 2010

Sted: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Kl. 12.00

Hva er Signaler?

Signaler, som vil bli utgitt på alle de 26 språkene i EEA, benytter en historiebasert tilnærming som skal bidra til at vi bedre kan kommunisere med Europas sammensatte befolkning.

Historiene i Signaler kan gjengis vederlagsfritt, på papir eller nett. Vennligst krediter EEA og henvis lesere som ønsker flere opplysninger, til: eea.europa.eu/signals

Kontaktinformasjon

Henvendelser fra media rettes til:

Iben Stanhardt

Informasjonsmedarbeider

E-post: iben.stanhardt@eea.europa.eu

Tlf.: +45 3336 7168

Mobil: +45 2336 1381

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger