nästa
föregående
poster

Press Release

Klimatet, mångfalden och människan

Artrikedomen på jorden är en förutsättning för att vårt behov av mat och husrum och så grundläggande saker som ren luft ska kunna tillfredsställas. Vi är en del av denna mångfald och kan inte leva utan den. I Miljösignaler berättar vanliga människor hur förändringar i deras miljö påverkar djur- och växtlivet, men också hur förändringarna påverkar deras försörjning och livsstil.

EEA:s verkställande direktör Jacqueline McGlade.

Europeiska miljöbyråns Miljösignaler 2010 innehåller sex berättelser om människor och de miljöproblem de har i dag. Dessa ”ögonvittnen” tar dig med på en resa som går till både välkända och undanskymda platser. På vägen får du ta del av grunderna till livet på vår planet – vattnet, jorden och luften. Iakttagelserna är visserligen personliga och lokala, men situationen är gemensam för oss alla i hela världen.

Dessa berättelser är inte bara anekdoter. Den visdom som vanliga människor – jägare, bönder, bergsvandrare och friluftsmänniskor – besitter är en ofta outnyttjad källa till information som kompletterar våra satellitbilder och vår forskning. Dessa människor talar också klarspråk. Det är lätt att lyssna på dem.

– Artrikedomen på jorden är en förutsättning för att vårt behov av mat och husrum och så grundläggande saker som ren luft ska kunna tillfredsställas. Vi är en del av denna mångfald och kan inte leva utan den. I Miljösignaler berättar vanliga människor hur förändringar i deras miljö påverkar djur- och växtlivet, men också hur förändringarna påverkar deras försörjning och livsstil, säger EEA:s verkställande direktör Jacqueline McGlade.

Biologisk mångfald och klimatförändringar är centrala teman och berättelserna kommer att vara relevanta under hela 2010 – Förenta Nationernas internationella år för biologisk mångfald – i synnerhet den 22 maj, internationella dagen för biologisk mångfald.

I berättelserna kan du följa vattnets väg från alptopparna till Wiens gator och upptäcka att klimatförändringarna påverkar ett urgammalt kretslopp i bergen och får återverkningar för tiotals miljoner européer. Lyssna på en bergsguide, en man som växte upp i bergen, och som beskriver hur själva berggrundens struktur håller på att förändras i och med att temperaturen stiger och den frusna kärnan bryts ned.

Upptäck hur renskötarna i den vidsträckta arktiska regionen klarar vintrar som inte längre är jämnkalla. Följ med till Egeiska havet och lyssna på när lokalbefolkningen, företrädd av till exempel Saim Erol – som har fiskat här de senaste 20 åren – beskriver förändringarna. Vad gör man när man drar upp en ny sorts fisk ur vattnet? Varifrån kom den? Har den något värde när ingen vill köpa den?

Miljösignaler 2010 presenteras onsdagen den 24 mars 2010 av Spaniens minister för miljö-, landsbygds- och marina frågor Elena Espinosa och EEA:s verkställande direktör Jacqueline McGlade. Samtidigt med evenemangen i Madrid lanseras en webbplats för Miljösignaler: eea.europa.eu/signals

Information till redaktionen

Lansering: Madrid, Spanien

Datum: Onsdagen den 24 mars 2010

Plats: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Tid: 12.00

Vad är Miljösignaler?

Miljösignaler publiceras på alla Europeiska miljöbyråns 26 medlemsspråk och tar avstamp i berättelser för att vi ska kunna kommunicera bättre med vår breda målgrupp.

Berättelserna får återanvändas i tryck eller på nätet utan kostnad. Vi ber er att meddela EEA och hänvisa läsare som vill ha mer information till eea.europa.eu/signals

Kontaktuppgifter

Frågor från media besvaras av

Iben Stanhardt

Pressansvarig

E-post: iben.stanhardt@eea.europa.eu

Tfn +45 33367168

Mobil: +45 23361381

 

 

                                                                                                                   

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder