järgmine
eelmine
punktid

Press Release

Bioloogiline mitmekesisus, kliimamuutus ja inimene

Meie toit, peavari ja selline esmavajalik asi nagu puhas õhk sõltuvad Maa rikkalikust elust. Me oleme osake sellest mitmekesisusest ega saa selleta elada. Nendes lugudes vaatlevad tavalised inimesed, kuidas keskkonnamuutused mõjutavad peale floora ja fauna ka nende endi elatusvahendeid ja elustiili.

Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor professor Jacqueline McGlade

„EKA signaalid 2010” jutustavad kuus lugu inimestest ja keskkonnaprobleemidest, millega nad praegusel ajal kokku puutuvad. Nende kuue loo tegelased kutsuvad teid kaasa reisile nii tuttavatesse kui ka kaugetesse paikadesse ning heitma taas pilku planeedi Maa elu alustaladele – veele, mullale ja õhule. Olgugi et nende tähelepanekud on isiklikud ja kodukohakesksed, on nende olukord meile tuttav ja puudutab meid kõiki.

Need ei ole pelgalt meeleolukad lookesed. Tavaliste inimeste, näiteks küttide, talunike, mägilaste ja spordifanaatikute elutarkus on sageli avastamata teabeallikas, mis täiendab meie satelliidipilte ja uurimistöid. Pealegi räägivad need inimesed lihtsas keeles ja neid on kerge kuulata.

„Meie toit, peavari ja selline esmavajalik asi nagu puhas õhk sõltuvad Maa rikkalikust elust. Me oleme osake sellest mitmekesisusest ega saa selleta elada. Nendes lugudes vaatlevad tavalised inimesed, kuidas keskkonnamuutused mõjutavad peale floora ja fauna ka nende endi elatusvahendeid ja elustiili,” selgitas Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor professor Jacqueline McGlade.

Kesksed teemad on bioloogiline mitmekesisus ja kliimamuutus. Seetõttu on need lood päevakorral terve 2010. aasta vältel, mille ÜRO on kuulutanud rahvusvaheliseks bioloogilise mitmekesisuse aastaks, ja eeskätt 22. mail, rahvusvahelisel bioloogilise mitmekesisuse päeval.

Keskkonnalugudes räägitakse, kuidas vesi Alpide mäetippudelt Viini tänavatele voolab. See aitab mõista, et kliimamuutus mõjutab mägede iidset veeringet ja selle tagajärjed puudutavad kümneid miljoneid eurooplasi. Saate lugeda ühe mägedes üles kasvanud matkajuhi kirjeldust sellest, kuidas kaljude struktuur temperatuuri tõustes muutub ja kuidas nende tardunud sisemus selle tagajärjel murenema hakkab.

Saate rohkem teada põhjapõtrade karjatamisest ääretutes Arktika avarustes, kus talved ei ole enam ühtlaselt külmad. Mõttes Egeuse mere äärde rännates kuulete, kuidas kohalikud, näiteks Saim Erol, kes on seal viimased 20 aastat kala püüdnud, toimunud muutusi kirjeldavad. Mida teha, kui tõmbad veest välja täiesti tundmatu kala? Kust see tulnud on? Kas sellel on mingit väärtust, kui mitte keegi ei taha seda osta?

 

2010. aasta signaale tutvustavad kolmapäeval, 24. märtsil Hispaania keskkonna- ning maa- ja merekeskkonna minister Elena Espinosa ja EKA tegevdirektor Jacqueline McGlade. Samal päeval avatakse ka signaalide veebileht eea.europa.eu/signals.


Märkused toimetajale

Avaldamise paik: Madrid, Hispaania

Kuupäev: kolmapäev, 24. märts 2010

Koht: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Kellaaeg: 12.00

 

Mis on signaalid?

„EKA Signaalid” on keskkonnalood, mis aitavad meil Euroopa mitmepalgelise elanikkonnaga paremini suhelda. Need avaldatakse kõigis 26 EKA keeles.

Lugusid võib tasuta kasutada nii väljatrükituna kui ka veebis. Lugude kasutamisel märkige teabeallikana EKA ja suunake lugejad lisateabe saamiseks veebilehele eea.europa.eu/signals.

 

Kontaktteave:

Meediapäringud:

Iben Stanhardt

pressiametnik

E-post: iben.stanhardt@eea.europa.eu

Telefon +45 3336 7168

Mobiiltelefon +45 2336 1381

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Tegevused dokumentidega