další
předchozí
položky

Press Release

Biologická rozmanitost, změna klimatu a my

Počítáme s bohatostí života na této planetě pro zajištění své potravy, přístřeší a takových základních potřeb, jako je čisté ovzduší. Jsme součástí této rozmanitosti a nemůžeme žít bez ní. V Signálech obyčejní lidé zjišťují, jak změny jejich životního prostředí ovlivňují nejen svět živočichů a rostlin, ale i jejich vlastní obživu a styl života.

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí

Publikace Signály EEA 2010 vypráví šest příběhů o lidech a jejich vztazích s prostředím, ve kterém žijí. Tito „očití svědci“ vás zvou na cestu na místa blízká i vzdálená, kde se postupně podíváte na základy života na Zemi – vodu, půdu a vzduch. Ačkoli jsou jejich svědectví osobní a vztahují se k místu, kde žijí, jejich neuspokojivá situace má společnou a celosvětovou platnost.

Nejde jen o pouhé historky. Moudrost obyčejných lidí, jako jsou lovci, farmáři nebo turisté a sportovní nadšenci, nabízí často nevyužitý zdroj cenných informací jako doplněk sofistikovanějších dat a výzkumu. Tito lidé také mluví srozumitelným jazykem a lze jim snadno naslouchat.

„Počítáme s bohatostí života na této planetě pro zajištění své potravy, přístřeší a takových základních potřeb, jako je čisté ovzduší. Jsme součástí této rozmanitosti a nemůžeme žít bez ní. V Signálech obyčejní lidé zjišťují, jak změny jejich životního prostředí ovlivňují nejen svět živočichů a rostlin, ale i jejich vlastní obživu a styl života“, říká profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí.

Ústředními tématy publikace jsou biologická rozmanitost a změna klimatu která budou významná po celý rok 2010, jenž Organizace spojených národů vyhlásila Mezinárodním rokem biologické rozmanitosti a 22. květen, je přímo Mezinárodním dnem biologické rozmanitosti.

V příbězích můžete sledovat cestu vody z vrcholků Alp až k ulicím Vídně a objevovat, že změna klimatu ovlivňuje dlouholetý koloběh vody v horách, což má důsledky pro desítky milionů Evropanů. Naslouchejte průvodci, muži, který vyrostl v horách a nyní vypráví, jak se při růstu teplot a tání ledovců mění samotné složení skal.

Poslouchejte o pastevcích sobů v rozsáhlé arktické oblasti, kteří zažívají neobvykle teplé zimy. Vypravte se k Egejskému moři a vyslechněte si, jak místní obyvatelé, jako je Saim Erol, který zde posledních 20 let provozuje rybolov, popisují aktuální vývoj podnebí. Co uděláte, když z vody vytáhnete nový druh ryby? Odkud pochází? Jestliže rybu nikdo nekoupí, má vůbec nějakou hodnotu?

 

Publikaci Signály 2010 zveřejní ve středu 24. března 2010 španělská ministryně pro životní prostředí, venkov a mořské prostředí Elena Espinosová a výkonná ředitelka agentury EEA Jacqueline McGladeová. Akce v Madridu proběhne souběžně se spuštěním internetové stránky věnované Signálům: eea.europa.eu/signals

Poznámky pro vydavatele

Údaje o zveřejnění: Madrid, Španělsko

Datum: středa 24. března 2010

Místo: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Čas: 12:00

Co jsou Signály?

Publikace Signály, která je vydávána ve všech 26 jazycích agentury EEA, využívá příběhovou linii, aby nám pomohla lépe komunikovat s různorodým obyvatelstvem Evropy.

Publikace je zdarma k dispozici v tištěné formě na vyžádání nebo na internetu na webových stránkách agentury EEA eea.europa.eu/signals, kde najdete řadu dalších zajímavých informací, týkajících se životního prostředí.

Kontaktní informace

Kontaktní osoba pro média:

Iben Stanhardt

Tiskový mluvčí

E-mail: iben.stanhardt@eea.europa.eu

Telefon: +45 3336 7168

Mobilní telefon: +45 2336 1381

 

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů