ďalej
späť
body

Press Release

Biodiverzita, zmena klímy a vy

Spoliehame sa na bohatstvo života na tejto planéte, lebo nám zabezpečuje potravu, prístrešie a také základné potreby, ako je čistý vzduch. Tvoríme súčasť tejto diverzity a nemôžeme bez nej žiť. V publikácii Signály obyčajní ľudia opisujú, ako zmeny ich životného prostredia ovplyvňujú nielen život zvierat a rastlín, ale aj ich vlastnú existenciu a spôsob života.

Prof. Jacqueline McGladová, výkonná riaditeľka agentúry EEA

Publikácia Signály EEA 2010 prináša šesť príbehov o ľuďoch a problémoch týkajúcich sa životného prostredia, ktorým dnes čelia. Títo očití svedkovia vás pozvú na cestu do dôverne známych ale i vzdialených končín kde sa spolu s nimi opäť pozriete na to, čo tvorí základ pre život na Zemi – vodu, pôdu a vzduch. Hoci ich postrehy sú osobné a lokálne zamerané, ich neutešená situácia je vo všeobecnosti rozšírená a týka sa celého sveta.

Nie sú to iba anekdoty. Múdrosť obyčajných ľudí, ako sú poľovníci, roľníci, horskí turisti, či športoví nadšenci, je často nedotknutým zdrojom informácií, významne doplňujúcim naše satelitné snímky a výsledky výskumov. Títo ľudia navyše hovoria zrozumiteľným jazykom. Počúvať ich je jednoduché.

„Spoliehame sa na bohatstvo života na tejto planéte, lebo nám zabezpečuje potravu, prístrešie a také základné potreby, ako je čistý vzduch. Tvoríme súčasť tejto diverzity a nemôžeme bez nej žiť. V publikácii Signály obyčajní ľudia opisujú, ako zmeny ich životného prostredia ovplyvňujú nielen život zvierat a rastlín, ale aj ich vlastnú existenciu a spôsob života,“ povedala prof. Jacqueline McGladová, výkonná riaditeľka agentúry EEA.

Biodiverzita a zmena klímy sú ústrednými témami a tieto príbehy majú osobitý význam počas roka 2010, ktorý OSN vyhlásila za Medzinárodný rok biodiverzity, a obzvlášť 22. mája, Medzinárodného dňa biodiverzity.

V príbehoch môžete sledovať vodný tok od vrcholov Álp až do ulíc Viedne a odhaliť, že zmena klímy ovplyvňuje prastarý vodný cyklus v horách s dôsledkami pre desiatky miliónov Európanov. Vypočujte si horského vodcu, muža, ktorý vyrástol v horách, keď rozpráva o tom, ako sa s rastúcou teplotou mení samotný charakter skál, keďže zamrznuté jadro sa rozpadáva.

Spoznajte pastierov sobov na rozľahlých arktických pustatinách, ktorí musia čeliť zimám, čo už viac nie sú súvislo studené. Navštívte Egejské more a počúvajte miestnych obyvateľov, ako je napríklad Saim Erol, ktorý v ňom lovil ryby posledných 20 rokov - všetci opisujúci tieto zmeny. Čo urobíte, keď z vody vylovíte neznámu rybu? Odkiaľ pochádza? Keď ju nikto nekúpi, má nejakú cenu?

Publikácia Signály EEA 2010 bude uverejnená v stredu 24. marca 2010 za účasti španielskej ministerky životného prostredia, vidieckych záležitostí a námornej politiky Eleny Espinosovej a výkonnej riaditeľky agentúry EEA Jacqueline McGladovej. Súčasne s uverejnením v Madride bude spustená aj internetová stránka Signály: eea.europa.eu/signals.

Poznámky pre vydavateľa

Informácie o uverejnení: Madrid, Španielsko

Dátum: streda 24. marca 2010

Miesto: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Čas: 12.00 h

Čo sú Signály?

Publikácia Signály, ktorá sa uverejňuje vo všetkých 26 jazykoch agentúry EEA, využíva postup založený na vyrozprávaní príbehov so zámerom uľahčiť touto cestou komunikáciu s rozmanitými skupinami obyvateľov Európy.

Príbehy uvedené v publikácii Signály sa môžu ďalej bezplatne publikovať, a to v tlačenej aj elektronickej podobe. Prosím uveďte agentúru EEA ako zdroj a informujte čitateľov, že viac informácií nájdu na stránkach: eea.europa.eu/signals.

Kontaktné údaje

Pre otázky masmédií:

Iben Stanhardt

tlačový zástupca

e-mail: iben.stanhardt@eea.europa.eu

tel. č.: +45 3336 7168

mobil: +45 2336 1381

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu