Bruk offentlig transport i stedet for bil på de varmeste dagene.

Endre språk
Eco-Tip utløpt
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Eksosutslipp fra biler reagerer med sollys og varme og danner forurensende gasser som bakkenært ozon. Det er hovedårsaken til dårlig luftkvalitet og fotokjemisk smog, som kan gi pustevansker.
Dokumenter handlinger