επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Τις πολύ ζεστές ημέρες αφήστε το αυτοκίνητό σας και μετακινηθείτε με τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Τα καυσαέρια που εκπέμπει το αυτοκίνητό σας αντιδρούν με το ηλιακό φως και τη θερμότητα και παράγουν ρυπογόνα αέρια όπως το τροποσφαιρικό όζον. Το αέριο αυτό αποτελεί το βασικό συστατικό του μολυσμένου αέρα που αναπνέουμε και του φωτοχημικού νέφους που μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων