sonraki
önceki
öğeler

Çok sıcak günlerde arabanız yerine toplu taşıma araçlarını kullanın.

Dili değiştir
Eco-Tip
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Arabanızın yaydığı emisyon güneş ışığı ve ısıyla etkileşime geçerek troposferik ozon gibi kirletici gazlar üretebilir. Kötü havanın ve foto kimyasal sisin başlıca nedeni budur ve solunum sorunlarına yol açabilir.

Permalinks

Belge İşlemleri