næste
forrige
emner

Bug de offentlige transportmidler i stedet for din bil på meget varme dage.

Skift sprog
Eco-Tip
This page was archived on 21/04 2015 with reason: Content not regularly updated
Udstødningsgasser fra din bil reagerer sammen med sollys og varme og producerer forurenende luftarter, f.eks. ozon i troposfæren. Det er primært kombinationen af dårlig luftkvalitet og fotokemisk smog, som kan give åndedrætsbesvær.

Permalinks

Handlinger