Bug de offentlige transportmidler i stedet for din bil på meget varme dage.

Skift sprog
Eco-Tip udløbet
This content has been archived on 21/04 2015, reason: Content not regularly updated
Udstødningsgasser fra din bil reagerer sammen med sollys og varme og producerer forurenende luftarter, f.eks. ozon i troposfæren. Det er primært kombinationen af dårlig luftkvalitet og fotokemisk smog, som kan give åndedrætsbesvær.
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100