Keď je vonku veľmi teplo, nejazdite autom, ale použi hromadnú dopravu.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Výfukové plyny z auta môžu reagovať so slnečným svetlom a vytvoriť tak znečisťujúce plyny, napr. ozón z troposféry. Ide o hlavnú príčinu nízkej kvality ovzdušia a zložku fotochemického smogu, ktorý môže spôsobiť dýchacie ťažkosti.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100