ďalej
späť
body

Keď je vonku veľmi teplo, nejazdite autom, ale použi hromadnú dopravu.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Výfukové plyny z auta môžu reagovať so slnečným svetlom a vytvoriť tak znečisťujúce plyny, napr. ozón z troposféry. Ide o hlavnú príčinu nízkej kvality ovzdušia a zložku fotochemického smogu, ktorý môže spôsobiť dýchacie ťažkosti.

Permalinks

Akcie dokumentu