Za horkých dnů využívejte spíše veřejnou dopravu než automobil.

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Výfukové emise z automobilů na slunečním světle a teple reagují a přeměňují se na plyny znečišťující ovzduší, jako je troposférický ozon. Tyto plyny jsou hlavní příčinou špatné kvality vzduchu a klíčovou složkou fotochemického smogu, který může způsobit dýchací potíže.
Akce dokumentů
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100