seuraava
edellinen
kohdat

Käytä helteellä julkista liikennettä oman auton sijaan.

Vaihda kieli
Eco-Tip
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Auton tuottamat kaasut voivat reagoida auringonvalon ja lämmön kanssa, jolloin ne tuottavat saastuttavia kaasuja, kuten alailmakehän otsonia, joka on suurin syyllinen huonoon ilmanlaatuun ja fotokemialliseen savusumuun, joka voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia.

Permalinks

tallenna toimenpiteet