następne
poprzednie
pozycje

W bardzo gorące dni korzystaj raczej z komunikacji publicznej niż z własnego samochodu.

Zmień język:
Eco-Tip
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Pod wpływem światła słonecznego i wysokiej temperatury w spalinach samochodowych zachodzą reakcje, w wyniku których powstają szkodliwe gazy, np. ozon troposferyczny. Jest to główny składnik wpływający na złą jakość powietrza i powstawanie smogu fotochemicznego, a to może utrudniać oddychanie.

Permalinks

Akcje Dokumentu