W bardzo gorące dni korzystaj raczej z komunikacji publicznej niż z własnego samochodu.

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Pod wpływem światła słonecznego i wysokiej temperatury w spalinach samochodowych zachodzą reakcje, w wyniku których powstają szkodliwe gazy, np. ozon troposferyczny. Jest to główny składnik wpływający na złą jakość powietrza i powstawanie smogu fotochemicznego, a to może utrudniać oddychanie.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100