naslednji
prejšnji
zadetki

Ob zelo vročih dnevih uporabljaj javni prevoz namesto svojega avtomobila.

Spremeni jezik
Eco-Tip
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Emisije izpušnih plinov iz avtomobilov reagirajo s sončno svetlobo in toploto, kar povzroča nastanek onesnažujočih plinov, kot je troposferski ozon. To je glavna sestavina slabega zraka in fotokemičnega smoga, ki lahko povzroči težave z dihanjem.

Permalinks

Akcije dokumenta