Åk kollektivt i stället för att ta bilen när det är riktigt varmt.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Bilavgaser kan reagera med solljus och värme och alstra förorenande gaser som t.ex. marknära ozon. Det är den största orsaken till dålig luftkvalitet och fotokemisk smog, som kan orsaka andningsproblem.
Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100