nästa
föregående
poster

Åk kollektivt i stället för att ta bilen när det är riktigt varmt.

Ändra språk
Eco-Tip
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Bilavgaser kan reagera med solljus och värme och alstra förorenande gaser som t.ex. marknära ozon. Det är den största orsaken till dålig luftkvalitet och fotokemisk smog, som kan orsaka andningsproblem.

Permalinks

Dokumentåtgärder