Itin karštomis dienomis naudokitės visuomeniniu transportu, užuot važiavę automobiliu.

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Automobilio išmetamos dujos reaguoja su saulės šviesa ir šiluma. Dėl to išsiskiria aplinką teršiančios dujos, pavyzdžiui, troposferinis ozonas – svarbiausia kvėpavimo sunkumų sukeliančio blogos oro kokybės ir fotocheminio smogo sudėtinė dalis.
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100