kitas
ankstesnis
punktai

Itin karštomis dienomis naudokitės visuomeniniu transportu, užuot važiavę automobiliu.

Pakeisti kalbą
Eco-Tip
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Automobilio išmetamos dujos reaguoja su saulės šviesa ir šiluma. Dėl to išsiskiria aplinką teršiančios dujos, pavyzdžiui, troposferinis ozonas – svarbiausia kvėpavimo sunkumų sukeliančio blogos oro kokybės ir fotocheminio smogo sudėtinė dalis.

Permalinks

Dokumento veiksmai