li jmiss
preċedenti
punti

News

L-ibliet jistgħu joffru opportunitajiet ġodda għall-prosumaturi tal-enerġija rinnovabbli

Biddel il-lingwa
News Ippubblikat 30 May 2023 Mibdul l-aħħar 03 Aug 2023
2 min read
Iċ-ċentri urbani tal-Ewropa joffru opportunitajiet għaċ-ċittadini biex jipproduċu enerġija rinnovabbli bħala prosumaturi skont it-tgħarrif tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikat illum. L-ibliet jistgħu jkollhom rwol ewlieni fil-bidla tal-Ewropa lejn futur b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. L-iffaċilitar tal-prosum urban jista’ jgħin iħaffef dan il-proċess.

Madwar tliet kwarti tal-popolazzjoni totali tal-UE jgħixu fl-ibliet u fiż-żoni suburbani, u dan il-proporzjon huwa previst li jiżdied. L-ibliet huma responsabbli wkoll għal proporzjon kbir tal-emissjonijiet tal-karbonju. Id-dinamiżmu u d-densità tal-ibliet ifissru li għandhom potenzjal kbir li jsiru mudelli għal stili ta’ ħajja b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. Prosumaturi urbani jistgħu jagħmlu kontribuzzjoni kritika għad-dekarbonizzazzjoni tal-komunitajiet tagħhom.

It-tgħarrif tal-EEA “Prosumaturi tal-Enerġija u l-ibliet” jibni fuq il-ħidma riċenti tal-EEA dwar il-prosum billi jiffoka fuq l-isfidi u l-opportunitajiet li jippreżentaw żoni urbani u l-mod li bih l-awtoritajiet lokali jistgħu jippromwovu l-prosum fl-ibliet tagħhom.

 

L-ibliet għandhom rwol x’jassumu

Il-muniċipalitajiet jistgħu jappoġġaw lill-prosumaturi billi jipprovdu spazji li jappartjenu għall-pubbliku jew jinkoraġġixxu lis-sidien ta’ bini jew artijiet privati oħra biex joffru spazji li jistgħu jintużaw għall-ġenerazzjoni tal-enerġija mmexxija miċ-ċittadini. Dawn jistgħu jinkludu l-bjut ta’ skejjel, sptarijiet, appartamenti jew artijiet mhux użati li jistgħu jintużaw biex jiġu installati pannelli solari jew teknoloġiji oħra tal-enerġija rinnovabbli.

Awtoritajiet lokali jistgħu joffru wkoll inċentivi finanzjarji mmirati għall-kumpaniji biex jippromwovu l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u jinkoraġġixxu l-involviment tal-pubbliku fl-ippjanar tal-enerġija. Il-muniċipalitajiet jistgħu jaġixxu wkoll bħala ċentri ta’ informazzjoni u jikkontribwixxu għall-bini tal-ħiliet it-tajba biex jgħinu lil dawk interessati fl-installazzjoni ta’ sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

Kull belt hija unika iżda l-ibliet kollha għandhom xi attributi komuni li jistabbilixxu ambjent għall-prosum li huwa distint minn żoni aktar rurali, pereżempju:

  • It-twaqqif tal-prosum fl-ibliet huwa aktar ta’ sfida milli fiż-żoni rurali minħabba l-ispazju limitat disponibbli għall-ġenerazzjoni tal-enerġija u l-arranġamenti aktar kumplessi għas-sjieda tas-superfiċji (bħall-bjut fi blokok ta’ appartamenti).
  • L-ibliet huma aktar popolati miż-żoni rurali, u b’hekk it-teknoloġija solari fuq il-bejt hija t-teknoloġija rinnovabbli tal-għażla. Id-densitajiet għoljin tal-popolazzjoni jagħmlu wkoll il-grilji tal-elettriku aktar profittabbli, u joffru l-potenzjal biex jiġu żviluppati inizjattivi tal-prosumaturi relatati mal-grilji tal-elettriku fl-ibliet.
  • Aktar nies jgħixu fi blokok ta’ appartamenti, u dan jipprovdi opportunitajiet għal azzjoni kollettiva iżda jagħmilha aktar diffiċli biex jiġi kkoordinat l-investiment.
  • Distanzi qosra tal-ivvjaġġar jagħmlu l-ibliet ideali għall-użu ta’ vetturi elettriċi, kemm privati kif ukoll pubbliċi. Il-kunċetti ta’ prosumaturi urbani huma aktar probabbli li jinvolvu l-akkoppjament mal-mobbiltà.
  • L-ibliet jistgħu joffru opportunitajiet għall-iżvilupp ta’ distretti tal-enerġija integrati, pereżempju, meta żoni fi ħdan belt jiġu żviluppati mill-ġdid jew jiżdiedu żoni ġodda.
  • Il-ġenerazzjoni tal-elettriku barra mill-belt (ġenerazzjoni barra mis-sit) tipprovdi possibbiltajiet lill-prosumaturi biex jegħlbu n-nuqqas ta’ spazju.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet