Enerġija

Biddel il-lingwa

Essenzjali għall-ġenerazzjoni tal-ġid industrijali, kummerċjali u tas-soċjetà, l-enerġija tipprovdi wkoll kumdità u mobbiltà personali. Iżda l-produzzjoni u l-konsum tagħha jitfgħu pressjonijiet konsiderevoli fuq l-ambjent: gass b’effett ta’ serra u emissjonijiet li jniġġsu l-arja, l-użu tal-art, il-ġenerazzjoni tal-iskart u t-tixrid taż-żejt. Dawn il-pressjonijiet jikkontribwixxu għat-tibdil fil-klima, jagħmlu ħsara fl-ekosistemi naturali u l-ambjent magħmul mill-bniedem, u għandhom effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem. Iktar

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina