nākamais
iepriekšējais
temati

Eiropas Vides aģentūra (EVA) uztur šo vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par tās darbību. Mūsu mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un precīzu informāciju un materiālus. Ja mums tiks paziņots par kļūdām, mēs centīsimies tās izlabot. Taču EVA neuzņemas nekādu atbildību par sekām (cita starpā par tiešiem vai turpmākiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties jums un/vai trešajai personai), kas izriet no šajā vietnē izvietotās informācijas vai ir ar to saistītas. Informācija, ko EVA sniedz šajā vietnē, ne vienmēr atspoguļo EVA un citu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru oficiālo viedokli.

Šajā vietnē sniegtie materiāli ne vienmēr ir visaptveroši, pilnīgi, precīzi un aktuāli, un tajos var būt iekļautas saites uz ārējām vietnēm, ko EVA dienesti nekontrolē un par ko EVA neuzņemas atbildību. Ne EVA, ne personas un uzņēmumi, kas rīkojas tās vārdā, nav atbildīgi par šīs vietnes saturu un tā iespējamo lietojumu.

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt traucējumus, ko rada tehniskas kļūmes. Taču atsevišķas ziņas vai informācija šajā vietnē, iespējams, ir izveidota vai noformēta datnēs vai formātos, kuros ir kļūdas, un EVA nevar garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauc vai citādi neietekmē tās pakalpojumus. EVA neuzņemas nekādu atbildību par šādām problēmām, kas rodas šīs vietnes lietošanas rezultātā.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības