kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Su naująja Europos miestų oro kokybės peržiūros priemone galite patikrinti savo gyvenamos vietos ilgalaikę oro taršos koncentraciją

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2021-06-22 Paskutinį kartą keista 2021-10-19
3 min read
Photo: © Ula Peiciute on Flickr
Oro tarša – rimta daugelio Europos miestų problema, kelianti realų pavojų sveikatai. Šiandien pradėjo veikti Europos aplinkos agentūros (EAA) Europos miestų oro kokybės peržiūros priemonė. Galite patikrinti miesto, kuriame gyvenate, pastarųjų dvejų metų oro kokybę ir palyginti ją su kitų Europos miestų.

Naujojoje EAA miestų oro kokybės peržiūros priemonėje miestai išrikiuoti nuo švariausio iki labiausiai užteršto atsižvelgiant į vidutinę smulkių kietųjų dalelių (KD)2,5 koncentraciją per pastaruosius dvejus kalendorinius metus. 

2019–2020 m. oro kokybės požiūriu trys švariausi Europos miestai buvo Umeo Švedijoje, Tamperė Suomijoje ir Funšalis Portugalijoje. Trys labiausiai užteršti – Naujasis Sončas Lenkijoje , Kremona Italijoje  ir Slavonski Brodas Kroatijoje. 

Iš 323 į peržiūros priemonę įtraukto miesto oro kokybė 127 miestuose klasifikuojama kaip gera, t. y., ji mažesnė už Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) nustatytą sveikatos principais pagrįstą ilgalaikio KD2,5 poveikio gairę – 10 mikrogramų kubiniam metrui oro (10 μg/m3). 

Europos Sąjunga, įgyvendindama politiką, kuria siekiama užtikrinti švarų orą Europoje, nustatė 25 μg/m3  KD2,5 metinę ribinę vertę. Jei KD2,5  koncentracija siekia arba viršija šią nustatytą vertę, ilgalaikė oro kokybė šioje peržiūros priemonėje vertinama kaip labai prasta. Penki Lenkijoje, Kroatijoje ir Italijoje esantys miestai patenka į šią kategoriją. 

Smulkios kietosios dalelės yra didžiausią su ankstyva mirtimi ir ligomis susijusį poveikį sveikatai darantis oro teršalas. Peržiūros priemonėje pateikta kiekvieno miesto informacija apie ilgalaikę oro kokybę. Ilgalaikis KD2,5 poveikis sukelia širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo takų ligas. 

Nors per pastarąjį dešimtmetį Europos oro kokybė žymiai pagerėjo, naujausiame kasmetiniame EAA oro kokybės vertinime nustatyta, kad 2018 m. 41 Europos šalyje dėl smulkių kietųjų dalelių poveikio pirma laiko mirė apie 417 000 žmonių.

Nors oro kokybė pastaraisiais metais žymiai pagerėjo, daugelyje Europos miestų oro tarša tebėra ypač didelė. Šioje miesto oro kokybės peržiūros priemonėje miesto gyventojai patys gali patogiai ir lengvai patikrinti oro taršos padėtį savo mieste ir palyginti su kitais. Priemonėje pateikiama konkreti ir vietos lygmens informacija, galinti paskatinti gyventojus kreiptis į vietos valdžios institucijas spręsti šiuos klausimus. Ši priemonė padės mums visiems siekti ES nulinės taršos tikslų.

EAA vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckx

 

 


Kaip veikia peržiūros priemonė

Peržiūros priemonėje nurodyti smulkių kietųjų dalelių koncentracijos duomenys daugiau kaip 300 EAA valstybių narių miestų. Priemonė naudoja duomenis, kuriuos valstybės narės pateikia EAA pagal ES aplinkos oro kokybės direktyvas. Duomenys gaunami iš daugiau kaip 400 stebėjimo stočių surinktų miesto ir priemiesčių zonose atliktų miesto antžeminių KD 2,5 matavimų. Šios stotys pateikia patikimą oro taršos poveikio gyventojams vaizdą. 

Rodikliai ir reitingai nustatyti remiantis paskutinių dvejų kalendorinių metų metine vidutine KD2,5 koncentracijos verte, naudojant naujausius paskutinių metų duomenis ir patvirtintus užpraeitų metų oro kokybės duomenis. Lentelėje Europos miestai vertinami pagal vidutinę smulkių kietųjų dalelių koncentraciją per ištisus paskutinius dvejus kalendorinius metus. Ateityje EAA išnagrinės galimybę į naująją priemonę įtraukti kitus svarbius oro teršalus. 

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) nustatė sveikatos principais pagrįstą ilgalaikio smulkių kietųjų dalelių poveikio gairę – 10 mikrogramų kubiniam metrui oro (10 μg/m3). Įgyvendinant švaraus oro Europoje užtikrinimo politiką Europos Sąjungoje nustatyta 25 μg/m3 metinė smulkių kietųjų dalelių ribinė vertė. 

Peržiūros priemonėje oro kokybės lygiai žymimi kaip: 

  • geras, kai smulkių kietųjų dalelių koncentracija neviršija PSO metinės gairės, t.y. yra mažesnė nei 10 μg/m3;
  • vidutiniškas, kai koncentracija siekia nuo 10 μg/m3 iki mažiau kaip 15 μg/m3;
  • prastas, kai koncentracija siekia nuo 15 μg/m3 iki mažiau kaip 25 μg/m3;
  • labai prastas, kai koncentracija siekia 25 μg/m3 Europos Sąjungos ribinę vertę ar ją viršija.

Atkreipkite dėmesį, kad įtraukti ne visi miestai. Į duomenų rinkinį įtraukti miestai, kuriuos apima Europos Komisijos Miestų auditas ir kuriuose gyvena daugiau kaip 50 000 gyventojų. Taip pat neįtraukti miestai, kuriuose nėra miesto ar priemiesčių stebėjimo stočių, ir miestai, iš kurių s

Kiti EAA oro kokybės produktai 

Jei norite sužinoti, kokia jūsų miesto oro kokybė šiuo metu, peržiūrėkite Europos oro kokybės indeksą. Indekse pateikiama dviejų pastarųjų dienų informacija apie oro kokybę ir 24 valandų prognozė, taip pat su sveikata susijusios trumpalaikio oro taršos poveikio rekomendacijos. Be to, į ją įtraukta daugiau oro teršalų, įskaitant kietąsias daleles, azoto dioksidą, sieros dioksidą ir ozoną. 

Daugiau informacijos apie oro taršos poveikį sveikatai Europoje galima rasti čia. 

Žr. naujausią Europos aplinkos agentūros metinę oro kokybės Europoje ataskaitą.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumento veiksmai