kitas
ankstesnis
punktai

Apie mus

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2019-11-27
1 min read
Europos aplinkos agentūra (EAA) yra Europos Sąjungos agentūra, kurios užduotis – teikti patikimą ir nepriklausomą informaciją apie aplinką. Laiku teikdama tikslingą ir patikimą informaciją politikos formuotojams bei visuomenei, EAA siekia palaikyti darnų vystymąsi ir padėti siekti reikšmingo ir apčiuopiamo Europos aplinkos gerinimo.

Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (Eionet) – tai EAA, jos nares ir bendradarbiaujančias šalis vienijantis tinklas. Per Eionet tinklą EAA surenka informaciją apie aplinką iš atskirų šalių, daugiausia dėmesio skirdama aktualių, nacionaliniu lygmeniu patvirtintų, aukštos kokybės duomenų pateikimui.

Šie duomenys skelbiami EAA svetainėje ir jais grindžiami teminiai ir bendrieji poveikio aplinkai vertinimai. Ši informacija naudojama aplinkos valdymo procesams, ja remiamasi formuojant aplinkos politiką ir vertinant poveikį aplinkai bei skatinant visuomenės dalyvavimą.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: corporate
Dokumento veiksmai
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us