επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Σύνθετη αναζήτηση

Αλλαγή γλώσσας
H περιβαλλοντική έκθεση για τις Ευρωπαϊκές Θαλάσσιες Μεταφορές (εκθεση EMTER) αναγνωρίζει την ικανοποιητική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της βιωσιμότητας και επιβεβαιώνει την ανάγκη περαιτέρω μέτρων ενόψει της αναμενόμενης αυξανόμενης ζήτησης Οι θαλάσσιες μεταφορές διαδραματίζουν και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών έχει λάβει σημαντικά μέτρα για να ελαττώσει τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο. Ενόψει της αναμενόμενης αύξησης του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται παγκοσμίως με πλοία, μια νέα έκθεση τεκμηριώνει τον πλήρη περιβαλλοντικό αντίκτυπο του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ και παρουσιάζει τις προκλήσεις για την επίτευξη της βιωσιμότητας.