næste
forrige
emner

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) vedligeholder dette website for at give offentligheden bedre adgang til information om agenturets aktiviteter. Det er vores mål at sørge for, at informationen og materialet er ajourført og nøjagtigt. Hvis vi gøres opmærksom på fejl, vil vi forsøge at rette dem. EEA kan dog ikke på nogen måde gøres ansvarlig som konsekvens af eller i forbindelse med informationer på dette website (herunder, men ikke begrænset til, direkte tab, følgetab eller skade, som du og/eller enhver tredjepart måtte lide) Den information, som EEA giver på dette website, afspejler ikke nødvendigvis EEA's og andre EU-institutioners og EU-organers officielle holdning.

Materialet på dette website er ikke nødvendigvis udtømmende, fuldstændigt, nøjagtigt eller opdateret, og kan indeholde links til eksterne websites, som EEA's tjenestegrene ikke har kontrol med, og som EEA ikke påtager sig ansvaret for. Hverken EEA eller nogen person eller virksomhed, der handler på EEA's vegne, er ansvarlig for indholdet af dette website og dets eventuelle anvendelse.

Det er vores mål at minimere afbrydelser forårsaget af tekniske fejl. Nogle data eller oplysninger på dette website kan dog være oprettet eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og EEA kan ikke garantere, at tjenesten ikke bliver afbrudt eller på anden måde påvirket af sådanne problemer. EEA påtager sig intet ansvar for sådanne problemer, der opstår som følge af dette websites anvendelse.

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger