Det Europæiske Miljøagentur er på ingen måde ansvarlig for oplysningerne på dette websted, og oplysningerne afspejler ikke nødvendigvis EEA's eller andre europæiske EF-organers eller -institutioners officielle holdning.

Materialet på dette websted er ikke nødvendigvis dækkende, fyldestgørende, nøjagtigt eller ajourført og kan indeholde links til eksterne websteder, over hvilke EEA's forskellige tjenestegrene ikke har nogen kontrol, og for hvilke EEA ikke påtager sig noget ansvar. Hverken Det Europæiske Miljøagentur eller enkeltpersoner eller selskaber, der optræder på agenturets vegne, kan gøres ansvarlige for indholdet på dette websted eller for den anvendelse, som måtte blive gjort heraf.

Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Eventuelle fejl søges rettet.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100