næste
forrige
emner

Nyheder

Flere områder i Europa lever op til standarden for udmærket badevandskvalitet end nogensinde før

Skift sprog
Nyheder Udgivet 23/05 2017 Sidst ændret 31/05 2017
Mere end 85 procent af de badevandsområder, der blev overvåget i hele Europa i 2016, levede op til de strengeste standarder for "udmærket" kvalitet. Det betyder ifølge den årlige badevandsrapport, som blev offentliggjort i dag, at de for det meste var fri for forurenende stoffer, som er til skade for menneskers sundhed og miljøet. Over 96 procent af badevandsområderne levede op til de mindstekrav til kvalitet, der er fastsat i EU-reglerne.

Det er opmuntrende at se, at flere og flere badevandsområder i hele Europa lever op til de højeste kvalitetsstandarder. Det hjælper europæerne med at træffe mere informerede valg, når de planlægger, hvilke badesteder de vil besøge denne sommer. Det viser også, hvor effektiv vores miljøpolitik er, og det viser de konkrete fordele i forbindelse med beskyttelse af folkesundheden, der kan opnås ved dataindsamling og -analyse på højt niveau.

Hans Bruyninckx, Miljøagenturets administrerende direktør

og Europa-Kommissionen bekræfter en positiv tendens gennem 40 år med stadigt renere vand ved strande og badesteder i Europa.  I forbindelse med vurderingen blev der indsamlet analyser af vandprøver fra over 21 000 kyst- og indlandsbadeområder, og vurderingen giver et godt fingerpeg om, hvor de bedste områder med den højeste vandkvalitet sandsynligvis kan findes denne sommer. Der tages stikprøver af badevandet, og det overvåges for at se, om der forekommer tarmbakterier fra spildevand eller husdyrhold.

Som i de foregående år kan langt størstedelen af Europas badesteder bryste sig af god vandkvalitet. I 2016 levede 96,3 % af områderne op til de mindstekrav til ”tilstrækkelig” kvalitet, der er fastsat i EU’s badevandsdirektiv. Dette er en lille stigning fra 96,1 % i 2015. Over 85 % (85,5 %) af badevandsområderne lever op til direktivets strengeste standarder for ”udmærket” vandkvalitet, en stigning fra 84,4 % i 2015.

EU's kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, udtaler: ”De europæiske badevandsområders fremragende vandkvalitet er ikke nogen tilfældighed. Det er resultatet af engagerede fagfolks hårde arbejde. Det viser, hvor vigtigt det er at støtte en EU-politik, som fremmer grønne jobs. I år fejrer vi den investering med den europæiske grønne uge fra den 29. maj til den 2. juni. Fagfolk inden for vandteknik, beskyttelse mod oversvømmelser, miljøkemi og spildevandshåndtering spiller alle en vigtig rolle i at holde badevandskvaliteten på et højt niveau.

Miljøagenturets administrerende direktør, Hans Bruyninckx, udtaler: ”Det er opmuntrende at se, at flere og flere badevandsområder i hele Europa lever op til de højeste kvalitetsstandarder. Det hjælper europæerne med at træffe mere informerede valg, når de planlægger, hvilke badesteder de vil besøge denne sommer. Det viser også, hvor effektiv vores miljøpolitik er, og det viser de konkrete fordele i forbindelse med beskyttelse af folkesundheden, der kan opnås ved dataindsamling og -analyse på højt niveau."

Rapporten omfatter badevandsområder i hele EU, Albanien og Schweiz. Det europæiske badevand er meget renere end for fyrre år siden, hvor store mængder ubehandlet eller delvist behandlet kommunalt og industrielt spildevand blev udledt til vandområderne. Udover rapporten har Miljøagenturet også offentliggjort et interaktivt kort, der viser resultaterne for hvert badeområde. Ajourførte landerapporter og oplysninger om direktivet kan findes på Miljøagenturets og Kommissionens websider om badevandet.

Andre vigtige resultater:

  • Alle indberettede badevandsområder i Østrig, Kroatien, Cypern, Estland, Grækenland, Litauen, Luxembourg, Letland, Malta, Rumænien og Slovenien opnåede mindst ”tilfredsstillende” kvalitet i 2016.
  • I fem lande blev mindst 95 % af badevandsområderne vurderet til at være af ”udmærket” kvalitet: Luxembourg (alle 11 indberettede badevandsområder), Cypern (99 % af alle områder), Malta (99 % af alle områder), Grækenland (97 % af alle områder) og Østrig (95 % af alle områder).
  • I 2016 blev 1,5 % (1,4 % i EU-landene) af badevandsområderne bedømt til at have en ”ringe” vandkvalitet. Mellem badesæsonerne 2015 og 2016 faldt det absolutte antal badevandsområder, der blev klassificeret som havende en ”ringe” vandkvalitet, fra 383 til 313 (349 til 302 i EU-landene).
  • Det største antal badeområder med ”ringe” vandkvalitet blev konstateret i Italien (100 badevandsområder eller 1,8 %), Frankrig (82 badevandsområder eller 2,4 %) og Spanien (39 badevandsområder eller 1,8 %).

Baggrund

Fækal forurening af badevand udgør fortsat en risiko for menneskers sundhed, særlig hvis det findes i badevandsområder. Man kan blive syg, hvis man bader i vand, der indeholder tarmbakterier. De største forureningskilder er spildevand og vand, der kommer fra bedrifter og landbrugsarealer. Forureningen bliver værre under kraftige regnskyl og oversvømmelser, hvor spildevand og forurenet drænvand kan blive skyllet ud i floder og have. Alle EU-landene samt Albanien og Schweiz overvåger deres badeområder i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's reviderede badevandsdirektiv. Lovgivningen præciserer, om badevandskvaliteten kan klassificeres som "udmærket", "god", "tilfredsstillende" eller "ringe", afhængigt af den mængde af tarmbakterier, der konstateres. De steder, hvor vandet klassificeres som ”ringe”, bør medlemsstaterne træffe visse foranstaltninger, f.eks. ved at udstede badeforbud eller sætte opslag op, der fraråder badning, oplyse offentligheden og gennemføre passende korrigerende foranstaltninger.

 

For yderligere oplysninger om EU’s grønne uge 2017 se www.eugreenweek.eu  

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage