další
předchozí
položky

Novinky

Nový prohlížeč kvality ovzduší v evropských městech umožní sledovat dlouhodobé úrovně znečištění ovzduší v místě vašeho bydliště

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 22.06.2021 Poslední změna 19.10.2021
4 min read
Photo: © Ula Peiciute on Flickr
Znečištění ovzduší je v mnoha evropských městech zásadním problémem a představuje závažné zdravotní riziko. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) dnes spustila prohlížeč kvality ovzduší v evropských městech. Umožní vám zjistit, jak se ve městě, ve kterém bydlíte, v posledních dvou letech vyvíjela kvalita ovzduší, a porovnat ji s kvalitou ovzduší v jiných městech po celé Evropě.

V novém prohlížeči kvality ovzduší ve městech vyvinutém EEA jsou města řazena od nejčistšího po nejvíce znečistěné na základě průměrných úrovní jemných částic PM2,5, za poslední dva kalendářní roky. 

V letech 2019 až 2020 byla třemi nejčistšími městy v Evropě z hlediska kvality ovzduší Umeå ve Švédsku, Tampere ve Finsku a Funchal v Portugalsku. Třemi nejvíce znečištěnými byly Nowy Sacz v Polsku, Cremona v Itálii a Slavonski Brod v Chorvatsku. 

Z celkem 323 měst zahrnutých do prohlížeče je kvalita ovzduší ve 127 městech klasifikována jako dobrá. To znamená, že je v souladu s hodnotou stanovenou z hlediska ochrany lidského zdraví v pokynech Světové zdravotnické organizace (WHO) pro dlouhodobou expozici jemným částicím PM2,5 na méně než 10 mikrogramů na metr krychlový vzduchu (10 μg/m3). 

Evropská unie stanovila v rámci politik zaměřených na zajištění čistého ovzduší v Evropě roční limitní hodnotu PM2,5 na 25 μg/m3. Pokud úrovně PM2,5 dosahují této prahové hodnoty nebo ji převyšují, prohlížeč vyhodnotí dlouhodobou kvalitu ovzduší jako velmi špatnou. Do této kategorie spadá pět měst v Polsku, Chorvatsku a Itálii. 

Jemné částice jsou látky znečišťující ovzduší, jež mají největší dopad na zdraví z hlediska předčasného úmrtí a onemocnění. Dlouhodobá expozice PM2,5 způsobuje kardiovaskulární a respirační onemocnění. Prohlížeč poskytuje u každého města informace o dlouhodobé kvalitě jeho ovzduší. 

Ačkoli se kvalita ovzduší v Evropě v posledním desetiletí výrazně zlepšila, při posledním ročním hodnocení kvality ovzduší provedeném EEA bylo zjištěno, že expozice jemným částicím způsobila v roce 2018 v 41 evropských zemích přibližně 417 000 předčasných úmrtí.

Přestože se kvalita ovzduší v posledních letech výrazně zlepšila, zůstává znečištění ovzduší v mnoha městech po celé Evropě stále vysoké. Díky tomuto prohlížeči kvality ovzduší ve městech mohou občané jednoduše sami zjistit, jak si jejich město v oblasti znečištění ovzduší vede v porovnání s ostatními městy. Poskytuje konkrétní informace na lokální úrovni, které mohou občané aktivně využít při řešení problematiky znečištění s místními orgány. To nám všem pomůže dosáhnout cílů EU v oblasti nulového znečištění.

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA

 

 


Jak prohlížeč funguje

Prohlížeč poskytuje data o koncentracích jemných částic ve více než 300 městech členských zemích EEA. Využívá data, která tyto země EEA poskytly podle směrnic EU o kvalitě vnějšího ovzduší. Tato data pocházejí z pozemních měření koncentrací PM2,5, zaznamenaných více než 400 monitorovacími stanicemi v městských a příměstských oblastech. Tyto stanice poskytují spolehlivý obraz o expozici obyvatelstva znečištěnému ovzduší. 

Interpretace dat a klasifikace vycházejí z roční průměrné koncentrace PM2,5 za poslední dva kalendářní roky, přičemž se používají aktuální data za poslední rok a ověřená data o kvalitě ovzduší za rok, který mu předcházel. Tabulka uvádí evropská města v pořadí podle průměrných úrovní jemných částic za poslední dva celé kalendářní roky. EEA v budoucnu prozkoumá možnost začlenění dalších látek znečišťujících ovzduší do tohoto nového nástroje. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila z hlediska ochrany lidského zdraví ve svých pokynech hodnotu dlouhodobé expozice jemným částicím na 10 mikrogramů na metr krychlový vzduchu (10 μg/m3). Evropská unie stanovila v rámci politik zaměřených na zajištění čistého ovzduší v Evropě roční mezní hodnotu pro jemné částice na 25 μg/m3. 

Prohlížeč vyhodnocuje kvalitu ovzduší jako: 

  • dobrou pro úrovně jemných částic odpovídající podle pokynů WHO roční hodnotě pod 10 μg/m3,
  • přiměřenou pro úrovně od 10 do necelých 15 μg/m3,
  • špatnou pro úrovně od 15 do necelých 25 μg/m3 a
  • velmi špatnou pro úrovně od mezní hodnoty stanovené Evropskou unií na 25 μg/m3.

Upozorňujeme, že nejsou zahrnuta všechna města. Datový soubor pokrývá města, která jsou součástí projektu Evropské komise s názvem Urban Audit a mají více než 50 000 obyvatel. Města, která nemají městské ani příměstské monitorovací stanice, a stejně tak města, u nichž data z těchto monitorovacích stanic pokrývají méně než 75 % dnů v kalendářním roce, zahrnuta nejsou.

Ostatní produkty EEA zaměřené na kvalitu ovzduší 

Chcete-li vědět, jaká je právě teď kvalita ovzduší ve vašem městě, navštivte internetové stránky indexu kvality ovzduší v Evropě. Tyto internetové stránky obsahují informace o kvalitě ovzduší za poslední dva dny a předpověď na dalších 24 hodin, stejně tak i doporučení k ochraně zdraví při krátkodobé expozici znečištění ovzduší. Zahrnuje rovněž širší škálu látek znečišťujících ovzduší, včetně suspendovaných částic, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého a ozonu. 

Více informací o zdravotních dopadech znečištěného ovzduší v Evropě je k dispozici zde. 

Zde se můžete seznámit s nejnovější zprávou EEA o kvalitě ovzduší v Evropě.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage