nästa
föregående
poster
Press Release Trafikföroreningarna är fortfarande skadliga för hälsan på många håll i Europa — 2012-11-26
Transporterna i Europa ansvarar för skadliga nivåer av luftföroreningar och en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser. Många av de miljöproblem som blivit följden kan lösas genom att arbeta hårdare för att uppfylla nya EU-mål, enligt den senaste rapporten från Europeiska miljöbyrån.
Press Release Octet Stream Den europeiska transportsektorn måste anstränga sig för att uppfylla målen — 2011-11-08
Utsläppen av luftföroreningar från transporter minskade år 2009 enligt den senaste årliga rapporten från Europeiska miljöbyrån om utsläpp från transporter. Minskningen kan dock vara en tillfällig effekt av den ekonomiska nedgången. Transport- och miljörapporteringsmekanismen (TERM) analyserar och rapporterar miljöeffekter av transporter. Rapporten baseras, för första gången, på ett stort antal kvantitativa mål som har föreslagits i Europeiska kommissionens Färdplan 2011 (Roadmap 2011) för transporter.
Press Release Har Europas transportsektor blivit miljövänligare? Delvis. — 2010-04-20
Den tekniska utvecklingen ger oss renare fordon, men samtidigt transporteras allt fler passagerare och varor allt längre sträckor. Därmed motverkas effektivitetsvinsterna. I en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA), som grundas på en analys av långsiktiga trender, ställs krav på en tydlig vision och kraftfulla åtgärder för Europas transportsystem fram till år 2050.
Press Release Europa måste styra transportpolitiken i rätt riktning — 2009-03-26
Transportsektorn fortsätter att i orimlig grad bidra till utsläpp av växthusgaser, dålig luftkvalitet och buller och innebär fortfarande att de minst effektiva sätten för förflyttning av personer och varor används.
Press Release EU lyckas inte minska utsläppen från transporter: dramatiska förbättringar och tydliga mål krävs — 2008-02-19
EU:s transportsektor måste vidta kraftfulla åtgärder för att EU ska nå sina mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Det konstaterar Europeiska miljöbyrån i en ny rapport.
Press Release chemical/x-genbank Transportsektorn — sämst i Kyotoklassen igen — 2007-02-22
Utsläppen av växthusgaser från transporter är fortfarande ett av de största hindren för att EU ska nå sitt klimatmål enligt Kyotoavtalet. Men hindret kan övervinnas. Detta enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn som släpptes i dag.

Permalinks

Dokumentåtgärder