Dejavnosti agencije EEA

Spremeni jezik
Stran poteklo Zadnja sprememba 01.09.2016
This page was archived on 01.09.2016 with reason: No more updates will be done
Agencija EEA podpira akcijski načrt za okoljske tehnologije (ETAP) z zagotavljanjem izmenjave znanja in informacij o mehkih in trdih tehnologijah. Popis za okolje škodljivih subvencij zagotavlja izhodišče za nadaljnjo analizo v podporo oblikovanju dejanskih predlogov, kako krepiti povpraševanje in sprejemanje okoljskih tehnologij. Razvijajo se statistični podatki in kazalniki o tehnologiji in ekoloških inovacijah. Taki kazalniki morajo meriti napredek, dosežen pri izvajanju akcijskega načrta za okoljske tehnologije.

Agencija EEA sodeluje pri naslednjih dejavnostih, ki podpirajo okoljske tehnologije:

  • V podporo akcijskemu načrtu za okoljske tehnologije je agencija EEA zbrala informacije o ovirah, ki otežujejo širšo uporabo informacijskih tehnologij, kot so za okolje škodljive subvencije. To je povzročilo pripravo z obrazložitvami opremljenega popisa subvencij in predpisov, ki delno črpa iz ugotovitev organizacije OECD.
  • Agencija EEA zagotavlja podporo v zvezi z razvojem znanja za „mehke“ tehnologije, kar vključuje predvsem informacije o načinih, sistemih in najboljših praksah za bolj sistematično obravnavo okoljskih vprašanj v organizacijah, na primer sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).
  • Portal okoljskih tehnologij zagotavlja informacije o „trdih“ tehnologijah, kot so fizična oprema, naprave in stroji, ki opravljajo različne proizvodne ali transformacijske funkcije.    
  • Namen Atlasa okoljske tehnologije je pomagati zasebnim podjetjem ter organizacijam in javnim organom, ki morajo poiskati vire nove okoljske tehnologije v Evropi. V njem so prikazane lokacije podjetij, centrov znanja in pomembnih tehnoloških obratov ter informacije o njih. Atlas prispeva tudi k ukrepu št. 4 akcijskega načrta okoljskih tehnologij (ETAP) v zvezi z razvojem obstoječih imenikov in podatkovnih zbirk o okoljskih tehnologijah.
  • Razvijajo se kazalniki za analizo rasti ekoloških inovacij in razvoja odzivov okoljskih tehnologij.

 

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100