Okoljska tehnologija

Spremeni jezik
poteklo
This page was archived on 01.09.2016 with reason: No more updates will be done

Evropa je vodilna država na svetu na področju ekološko učinkovitih tehnologij. Ekološke industrije EU, ki zaposlujejo več kot dva milijona delavcev, predstavljajo približno tretjino svetovnega trga in se na leto povečajo za približno 5 %. Vendar pa še naprej obstajajo bistvene ovire za izkoriščanje teh priložnosti, zlasti za okolje škodljive subvencije in pomanjkanje finančnih spodbud za ekološke inovacije. Prehod v dobo trajnostnega gospodarstva z ničnimi emisijami na vsej celini je odvisen od kombinacije ukrepov, ki vključujejo vse segmente družbe: od vlad do raziskovalcev, podjetij in posameznih državljanov. Več

Brskanje kataloga

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100