EEA tegevus

Muutke keelt
Lehekülg vananenud Viimati muudetud 2016-09-01
This page was archived on 2016-09-01 with reason: No more updates will be done
EEA toetab keskkonnatehnoloogia tegevuskava (ETAP), jagades teadmust ja teavet nn pehmete ja kõvade tehnoloogiate kohta. Keskkonnale kahjulike toetuste ülevaade on aluseks edasisele analüüsile, mille põhjal saaks koostada konkreetsed ettepanekud, kuidas laiendada nõudlust keskkonnatehnoloogiate järele ja toetada nende kasutuselevõttu. Praegu tegeletakse tehnoloogia ja ökoinnovatsiooni statistika ja näitajate väljatöötamisega, mis näitajad peaksid mõõtma ETAPi rakendamise käiku.

EEA on seotud järgmiste keskkonnatehnoloogiaid toetavate meetmetega:

  • ETAPi toetuseks on EEA kogunud teavet takistuste kohta, nagu keskkonnale kahjulikud toetused, mis raskendavad infotehnoloogia laiemat kasutamist. Selle tulemuseks on osaliselt OECD järeldustel põhinev toetuste ja eeskirjade annoteeritud loetelu.
  • EEA pakub nn pehmete tehnoloogiate teadmusarenduse tuge, mis sisaldab põhiliselt teavet meetodite, süsteemide ja parimate tavade kohta keskkonnaprobleemide senisest süstemaatilisemal käsitlemisel organisatsioonides, näiteks keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) kohta.
  • Keskkonnatehnoloogiate portaal pakub teavet nn kõvade tehnoloogiate kohta, nagu mitmesugused tootmis- või töötlusotstarbega seadmed, masinad ja vahendid.  
  • Keskkonnatehnoloogia atlas on abiks eraettevõtetele, organisatsioonidele ja riigiasutustele, kellel tuleb leida Euroopast uue keskkonnatehnoloogia allikaid. Atlases on näidatud ettevõtete, teadmuskeskuste ja suuremate tehnoloogiarajatiste asukoht ning esitatud nende kohta teave. Atlas aitab ka ellu viia ETAPi 4. meedet, mis käsitleb olemasolevaid keskkonnatehnoloogiate katalooge ja andmebaase.
  • Käsil on ökoinnovatsioonide kasvu ja keskkonnatehnoloogiate tagasiside arengu analüüsimise näitajate väljatöötamine.

 

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100