Činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka platnost vypršela Poslední změna 01.09.2016
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done
Agentura EEA podporuje akční plán pro environmentální technologie ETAP poskytováním poznatků a výměnou informací o „měkkých“ i „tvrdých“ technologiích. Soupis subvencí poškozujících životní prostředí je určitou startovní čárou pro další analýzu, která má podpořit vytvoření konkrétních návrhů, jak zvětšit poptávku po environmentálních technologiích a jejich využívání. V současnosti probíhají práce na vypracování statistik a ukazatelů týkajících se technologie a ekoinovací. Takové ukazatele by měly měřit pokrok v provádění akčního plánu ETAP.

Agentura EEA je zapojena do těchto činností, které podporují environmentální technologie:

  • Aby agentura EEA podpořila akční plán ETAP, shromáždila informace o překážkách, které zabraňují širšímu využívání těchto technologií; jedná se například o subvence poškozující životní prostředí. Výsledkem je soupis subvencí a pravidel s anotacemi, vycházející částečně ze zjištění organizace OECD.
  • Agentura EEA svými znalostmi podporuje vývoj „měkkých“ technologií, které zahrnují hlavně informace o metodách, systémech a osvědčených postupech pro soustavnější řešení otázek životního prostředí v organizacích (například systém ekologického řízení a ekologických auditů – EMAS).
  • Portál pro environmentální technologie poskytuje informace o „tvrdých“ technologiích, kam patří vybavení, zařízení a stroje, které vykonávají rozmanité výrobní nebo zpracovatelské funkce.  
  • Další nástroj, Atlas environmentálních technologií, má za cíl pomáhat soukromým podnikům a organizacím i veřejným orgánům, které potřebují nalézt zdroje nových environmentálních technologií kdekoli v Evropě; atlas ukáže umístění společností, znalostních středisek a významných technických zařízení a také související informace. Atlas rovněž přispívá k provádění akce 4 akčního plánu ETAP, která má za úkol zdokonalit stávající adresáře a databáze týkající se environmentálních technologií.
  • Práce na ukazatelích, pomocí nichž se analyzuje růst ekoinovací a vývoj environmentálních technologií, probíhá neustále.

 

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100