Environmentální technologie

Změnit jazyk
platnost vypršela
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done

Evropa je světovou jedničkou v ekologicky účinných technologiích. Odvětví EU, která se zabývají ekotechnologiemi, zaměstnávají více než dva miliony lidí, představují přibližně jednu třetinu celosvětového trhu a každoročně rostou asi o 5 %. Plnému využití těchto příležitostí však přesto ještě stojí v cestě velké překážky, zejména subvence škodící životnímu prostředí a neexistence finančních pobídek pro ekoinovace. Abychom dosáhli éry hospodářství, které se bude stále více snažit o kontinentální udržitelnost s nulovými emisemi, je třeba kombinovat různé akce, do nichž se zapojí všechny segmenty společnosti: vlády, výzkumní pracovníci a badatelé, podniky i jednotliví občané. More

Key facts and messages

Procházet katalog

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100