EEA's aktiviteter

Skift sprog
Webside udløbet Sidst ændret 01/09 2016
This content has been archived on 01/09 2016, reason: No more updates will be done
EEA støtter handlingsplanen for miljøteknologi (ETAP) ved at stille viden og udveksling af oplysninger om blød og hård teknologi til rådighed. En opgørelse over miljøskadelig støtte danner grundlag for yderligere analyser til brug ved formuleringen af konkrete forslag til, hvorledes efterspørgslen og anvendelsen af miljøteknologier kan udbredes. Der arbejdes løbende med at udvikle statistikker og indikatorer om teknologi og miljøinnovation. Disse indikatorer skal kunne måle fremskridtene i gennemførelsen af handlingsplanen for miljøteknologi.

EEA beskæftiger sig med følgende aktiviteter til støtte for miljøteknologier:

  • For at underbygge handlingsplanen for miljøteknologi har EEA indsamlet oplysninger om forhold, der hindrer en bredere anvendelse af informationsteknologier, f.eks. miljøskadelig støtte. Det har resulteret i en kommenteret opgørelse over støtte og regler, der til dels er baseret på OECD's resultater.
  • EEA bistår med udvikling af viden om "bløde" teknologier, hvilket primært indebærer oplysninger om metoder, systemer og bedste praksis med henblik på en mere systematisk behandling af miljøspørgsmål i organisationerne, f.eks. ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS).
  • Portalen om miljøteknologi giver oplysninger om "hårde" teknologier såsom fysisk udstyr, anordninger og maskiner, der udfører forskellige fremstillings- eller forarbejdningsfunktioner.  
  • Miljøteknologiatlasset skal hjælpe private virksomheder, organisationer og offentlige organer, der har behov for at finde kilder til ny miljøteknologi i Europa, ved at give dem oplysninger om selskaber, videncentre og større teknologiske anlæg og vise disses beliggenhed. Atlasset bidrager også til udviklingen af bestående registre og databaser om miljøteknologi, som er punkt 4 i handlingsplanen for miljøteknologi.
  • Der arbejdes løbende med at udvikle indikatorer til at analysere væksten i miljøinnovationen og udviklingen af miljøteknologiske løsninger.

 

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100