EAA veikla

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2016-09-01
This content has been archived on 2016-09-01, reason: No more updates will be done
EAA remia aplinkosaugos technologijų veiksmų planą (ETAP), teikdama duomenis ir keisdamasi informacija apie lanksčiąsias („soft“) ir standžiąsias („hard“) technologijas. Aplinkai kenksmingų subsidijų apskaita yra tolesnės analizės atskaitos taškas. Ši analizė padeda rengti konkrečius pasiūlymus, kaip didinti aplinkosaugos technologijų paklausą ir naudojimą. Agentūra rengia technologijų ir ekologinių naujovių statistinius duomenis ir rodiklius. Šie rodikliai padės įvertinti ETAP įgyvendinimo pažangą.

EAA parama skatinant aplinkosaugos technologijas

  • Remdama ETAP, EAA rinko informaciją apie platesnio informacinių technologijų taikymo kliūtis, pvz., apie aplinkai kenksmingas subsidijas. Tai padėjo sudaryti minėtą subsidijų ir taisyklių sąrašą, iš dalies pagrįstą EBPO išvadomis.
  • EAA padeda gilinti žinias apie „lanksčiąsias“ technologijas, ypač informacijos apie metodus, sistemas ir geriausią praktiką, teikimo priemones, skirtas racionalesniam organizacijos aplinkosaugos klausimų, pvz., susijusių su aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), sprendimui.
  • Aplinkosaugos technologijų portalas suteikia informacijos apie „standžiąsias“ technologijas, pvz., fizinę įrangą, prietaisus ir mašinas, atliekančias įvairias gamybos arba transformavimo funkcijas.  
  • Aplinkosaugos technologijų atlasas padeda privačioms įmonėms ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms ieškoti naujų aplinkosaugos technologijų šaltinių visoje Europoje. Jame nurodomos įmonių, kompetencijos centrų ir svarbiausių technologinių įrenginių vietos ir pateikiama informacija apie juos. Atlasas taip pat prisideda prie 4-ojo ETAP veiksmo – esamų aplinkosaugos technologijų sąrašų ir duomenų bazių plėtotės.
  • Rengiami rodikliai ekologinių naujovių plėtrai ir aplinkosaugos technologijų pripažinimo raidai analizuoti.

 

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100